Hodnotenia kurzov


Hodnotenia:

Meno:                          Paulína Kollárová

Hodnotenie kurzu:     Spokojný/á nadmieru

Recenzia:                     Veľmi kvalitná príprava na prijímacie skúšky.


Meno:                          Denisa Kováčová

Hodnotenie kurzu:    Spokojný/á nadmieru

Recenzia:                    Tento prípravný kurz môžem len odporúčať. Je prínosom vďaka získaným

                                     vedomostiam, zrozumiteľnému výkladu a obetavému prístupu

                                     konzultanta.


Meno:                          Miška Billá

Hodnotenie kurzu:    Spokojný/á nadmieru

Recenzia:                    Perfektný výklad učiva, kvalitná príprava, príjemná atmosféra

                                     pri priebehu prípravy a veľmi ochotný prístup konzultanta


Meno:                          Miroslava Košíková

Hodnotenie kurzu:    Spokojný/á nadmieru

Recenzia:                    Odporúčam - veľmi vysoká úspešnosť prijatia na VŠ absolventov týchto

                                     kurzov.