Kontakt

                                 Informačné, poradenské a konzultačné služby

v oblasti vysokého školstva a vzdelávania, pplk.v.v. Ing. Emil Toma 


Adresa:

Nábrežie Dr. A. Stodolu 1734/25

031 01 Liptovský Mikuláš

Telefón:

0905 622 170

0911 622 170

044 5524804


IČO, DIČ:

IČO: 35162708

DIČ: 440217774